Ethereum

Ethereum är plattformen – blockkedjan – för kryptovalutan Ether (förkortas ETH). Vad är det egentligen som gjort Ethereum till den främsta Bitcoin-utmanaren, och vad talar till Ethereums fördel gentemot andra digitala valutor? Här får du svaren.

Ethereum eller Ether, valutaförkortning ETH

Kortfakta: Ethereum

 • Skapad: 2013, på marknaden 2015
 • Upphovsperson: Vitalik Buterin
 • Valutaförkortning: ETH (Ether)
 • Officiell webbplats: Ethereum.org
 • Handelsplatser: Safello, Kraken, Binance, Coinbase

Ethereum – en överblick

 • En kryptovaluta som bygger på blockkedjan. Ska man vara petig är Ethereum alltså blockkedjan, och Ether själva valutan.
 • Smarta kontrakt” – i praktiken en kod, eller datorprogram, som Ethereum-plattformen använder för att hantera transaktioner av valutan Ether eller andra digitala transaktioner och överföringar.
 • Föddes som idé 2013, lanserades på marknaden 2015.
 • Skapades av Bitcoin-entusiasten Vitalik Buterin. Han ville att kryptovalutor skulle kunna hantera applikationer – fler användningsområden – på ett sätt som Bitcoin inte klarade av.
 • Genomgick en “fork” (förgrening) 2016, då kryptovalutans blockkedja splittrades i två förgreningar – Ethereum (ETH) och Ethereum Classic (ETC).
 • Kommer lansera “Ethereum 2.0” – en utveckling av tekniken som ska möjliggöra fler och snabbare ETH-transaktioner.

Styrkor och svagheter

ethereum, investera

Som tidigare nämnt är Ethereum utan tvekan den enskilt starkaste utmanaren till giganten Bitcoin. Bland de tusentals kryptovalutor som existerar anses de allra flesta vara mer eller mindre utan värde på lång sikt, förutom för väldigt nischade användsningsområden.

Men även om de flesta menar att framtiden tillhör Bitcoin finns det också många som pekar på att det faktiskt är ETH som kommer vinna i det långa loppet tack vare en teknologi som är betydligt mer flexibel.

Den främsta skillnaden mellan Ethereum och Bitcoin

Skulle man sammanfatta vad som skiljer dessa båda kryptovalutajättar åt är det: 

 • Bitcoin är främst ett sätt att lagra värde, i betydelsen pengar.
 • Ethereum är främst en plattform för decentraliserade applikationer (datorprogram som ägs gemensamt av ETH-nätverket), där transaktioner kan vara pengar men också andra saker.

Eller ännu enklare: Bitcoin är pengar. Ethereum är pengar som du kan programmera.

Många ser inget motsatsförhållande mellan dessa två, utan snarare är den förhärskande bilden att både Bitcoin och Ethereum har varsin roll att spela i framtidens samhälle. Bitcoin främst som valuta för köp av varor och tjänster samt som långsiktig investering, Ethereum mer som en teknik som kommer möjliggöra blockkedjans principer och teknik även i helt andra delar av samhället.

Ska jag investera i Ethereum?

De generella investeringsråden för kryptovalutor är som alltid – dessa investeringar är att betrakta som högrisk, med potentiellt hög vinst. Vill du ha ett tryggt sparande där risken att bli av med pengar är minimal, då är varken Ethereum eller någon annan kryptovaluta rätt val.

I början av 2021 slog ETH sitt all-time-high där 1 ETH var värd över 12 000 kr, ett tecken i tiden på Ethereums framtida styrka.

Är du eller vill du börja investera i kryptovalutor så är Ethereum perfekt som en del av en balanserad portfölj (alltså den mix av kryptovalutor du köpt). Det finns en hel del “Bitcoin-maxare” som menar att det är trams att ens överväga någon annan valuta än Bitcoin, och att alla andra kryptovalutor ändå går upp eller ner i värde baserat på om Bitcoin gör det.

Vad säger börserna om ETH?

Men å andra sidan är Ethereum i särklass starkast efter just Bitcoin, och eftersom tekniken för ETH kan komma att användas i betydligt bredare områden än bara ekonomiska överföringar kan det vara ett klokt drag att se till att en del av din kryptoportfölj består av just ETH.

Tittar du på stora kryptovalutabörser är det tydligt i deras kommunikation och marknadsföring att Bitcoin är den stora indragaren, men att de också lyfter fram Ethereum väldigt mycket. De drivs givetvis av att få nya kunder, och att de bedömer att ETH ibland kan användas till att åstadkomma detta mål signalerar att det finns goda anledningar att tro på en ljus framtid för portföljer som innehåller Ether.

Kort historik

Ethereum föddes genom att programmeraren Vitalik Buterin såg ett behov av en kryptovaluta som inte bara var en valuta.

Tanken var att utveckla Bitcoins blockkedja på ett sätt som skulle göra det möjligt för tekniken att inte bara användas för pengatransaktioner, utan också till att hantera allt från aktier till fastigheter.

Men eftersom hela principen bakom Bitcoin och andra kryptovalutor är en slags direktdemokrati, där utveckling styrs av användarna som väljer att ställa sig bakom nya förslag, är denna typ av förändringar inte alltid lätta att genomföra. Buterin fick inte gehör för sina idéer och började istället skissa på en egen plattform – det som skulle komma att bli Ethereum.

Namnet – vad betyder “Ethereum”?

Namnet är inte lika lätt att rulla på tungan som exempelvis “Bitcoin”, och det är inte konstigt med tanke på att Vitalik Buterin valde det genom att gå igenom påhittade grundelement som förekommit i framför allt Science Fiction-litteratur. Han fastnade då för just “Ethereum”. 

Ordet kommer från “Ether”, eller på svenska “Eter”, en term som alla från Aristoteles till Nikola Tesla använt för ett hypotetiskt femte element, eller ett ämne som genomtränger allt i den fysiska verkligheten.

Idag är begreppet förpassat till historien, men lever på ett sätt vidare genom att vara basen i namnet för en av de mest innovativa kryptovalutateknologierna – Ethereum!

Det är lätt att tolka in många av denna kryptovalutas kärnvärden i namnet – en teknik som har potential att genomsyra hela den digitala världen, och påverkar allt från hur vi köper saker till hur fastighetsaffärer hanteras eller digitala rättigheter kontrolleras.

Stiftelsen Ethereum Foundation

Tillsammans med en rad andra kryptoentusiaster lanserades den icke vinstdrivande stiftelsen Ethereum Foundation, vars syfte är på olika sätt stötta och koordinera initiativ som utvecklar plattformen och dess användningsområden. 

Precis som för Bitcoin och andra kryptovalutor är det alltså ingen som formellt äger valutan, varken en centralbank, en person eller en stiftelse. Men det står självklart vem som helst fritt att använda Ethereum eller föreslå utvecklingar av den.

Kontroverser – får man prata om kryptovalutor i Nordkorea?

Amerikanske programmeraren Virgil Griffith anställdes av Ethereum Foundation år 2016 för att bedriva forskning och utveckling. Mycket av hans intressen berör det som kryptovalutor ofta står för – friheten att använda teknik och valutor utan att de regleras av en stat eller annan aktör.

Detta ledde till att han höll en föreläsning om Ethereum i Nordkoreas huvudstad Pyongyang 2019. Detta sågs inte på med blida ögon av amerikanska intressen, och han blev arresterad av FBI för att hans medverkan på konferensen misstänktes ha att göra med hur Nordkorea skulle kunna undvika ekonomiska sanktioner genom att utnyttja blockkedjeteknik och kryptovalutor som Ether.

Griffith är fortfarande misstänkt för brott, men har i skrivande stund inte fått veta exakt vilka brott han faktiskt beskylls för att ha begått. Fallet pågår, och följs med intresse av alla som är intresserade av möjligheten för kryptovalutor och plattformar som Ethereum att förbli fria.

Nästa steg – planen för 2021 till 2022

I december 2020 lanserades en “Fas 0” av Ethereum 2.0, förkortat Eth2. Denna utveckling går något förenklat ut på:

 1. Blockkedjan splittras upp i flera parallella blockkedjor som kan arbeta i Ehtereumnätverket samtidigt. Detta sker i 3 faser.
 2. Fas 0 innebar skapandet av “Beacon Chain”, en “proof of stake”-blockkedja. 
 3. Denna nya kedja blir navet för nya blockkedjor inom Eth2. Detta är Fas 1.
 4. I Fas 2 kommer sedan de nya blockkedjorna att aktiveras, där den existerande blockkedjan blir en av dessa armar av Ethereum 2.0:s alla kedjor.
 5. Syftet är att kunna gå från dagens tak på cirka 15 transaktioner i sekunden till många tusen samtidiga transaktioner.

Alltså går man ifrån principen om en enda enskild blockkedja med all data om ETH lagrad i den, för att istället skapa flera kedjor som alla är sammankopplade.

När i tiden samtliga dessa faser är genomförda återstår att se. Men klart är att om tekniken lyckas enligt plan kommer Ethereum att ytterligare stärka sin ställning som en teknik och kryptovaluta för framtiden – kanske till och med en reell utmanare till giganten Bitcoin?

Fördjupande läsning:

Vad är en kryptovaluta?

Riskerna med Bitcoin och andra kryptovalutor – vanliga frågor och svaren på dem