blockkedjan, sjukhus och covid-19 vaccin

Brittiska sjukhus använder blockkedjan för att spåra Covid 19-vaccin

Två sjukhus i England meddelade i veckan att de använder sig av en teknologi baserad på blockkedjan för att på olika sätt säkra kontroll över vaccinkedjan.

Brittiska NHS använder sig av leverantören Everyware för att genomföra övervakning av Covid 19-vaccinet och lyfter särskilt kylningen av vaccinen som anledning till att använda sig av blockkedje-teknologi.

Vi kan genom blockkedjan verifiera att all data vi får från varenda enhet i vaccinkedjan stämmer och att den aldrig ändrats av någon obehörig, vilket är oerhört viktigt för ett vaccin.

Tom Screen, Everyware

Everyware menar att den stora fördelen med denna teknik att den drastiskt minskar risken för mänsliga misstag, misstag som kan få enorma konsekvenser i en så viktig fråga som bekämpningen av pandemin.

Kort om blockkedjan

Blockkedjan bygger på en decentraliserad datafil som lagrar information och verifierar denna infromation gemensamt inom nätverket. Mest känt är blockkedjan i förhållande till Bitcoin, men det engelska initiativet visar på ytterligare ett av alla potentiella användningsområden för blockkedjetekniken.