Cardano

Plattformen Cardano med sin kryptovaluta ADA bygger på öppen källkod och decentralisering. Lite i skymundan har Cardano ökat snabbt i popularitet och utmanar nu jättarna Bitcoin och Ethereum på allvar.

Korta fakta: Cardano

 • Skapad: 2015
 • Första release: September 2017
 • Upphovsman: Charles Hoskinson
 • Valutaförkortning: ADA
 • Översynsorgan: Cardano Foundation (extern länk)
 • Köp Cardano: Coinbase, Safello, Binance

Cardanos styrka: Mångsidighet och låg energiförbrukning

Cardano är en av blockkedjeplattformarna som visar att kryptovalutor kan och bör vara mer än bara rena valutor. Det är heller ingen slump att Cardano är sprungen ur en av Ethereum-grundarnas hjärnor.

Idag har Cardano ett marknadsvärde på cirka 475 miljarder kronor, vilket gör den till en av de 5 största kryptovalutorna. Att den haft en så stark utveckling förvånar inte insatta kryptoexperter då Cardano erbjuder många fler användsningsområden än bara ekonomiska transaktioner. Dessutom med en elförbrukning som är avsevärt lägre än exempelvis Bitcoins elförbrukning.

Ethereumgrundaren bakom Cardano

Charles Hoskinson var med och lanserade Ethereum, plattformen som för all del kan vara en valuta, men framför allt byggs för att kunna vara en säker teknologi för alla möjliga typer av applikationer och användningsområden.

Hoskinson ansåg dock att ett projekt som Ethereum skulle kunna drivas kommersiellt, vilket inte medgrundaren Valeri Buterin höll med om. Hoskinson grundade därför företaget IOHK som arbetar till största delen med att driva utvecklingen av Cardano framåt.

Värt att påpeka är dock att även om IOHK är ett vinstdrivande företag så regleras Cardano och valutan ADA av en icke vinstdrivande stiftelse (Cardano Foundation). Den underliggande tekniken bygger i sig på decentralisering och att ingen enskild ägare eller gruppering ensam ska kunna bestämma över utvecklingen. Vill du veta mer – läs om hur blockkedjan fungerar demokratiskt.

De bästa bitarna från Bitcoin och Ethereum

”Bra konstnärer lånar, fantastiska konstnärer stjäl” sägs det ibland. I så fall kan Cardano anses vara en fantastisk kryptovaluta; den är nämligen byggd för att utnyttja både Bitcoins överlägsenhet som lagring av värde, och Ethereums styrkor i att kunna bygga tekniska lösningar för allt från identifiering till juridiska avtal och upphovsrätt.

6 anledningar till varför Cardano har en ljus framtid

 1. Flexibilitet och stabilitet
  Cardanos ledstjärnor är flexibilitet (en teknik, många användningsområden), och stabilitet (en trygg och effektiv plattform). Det är också inom dessa områden Cardano redan börjat utmärka sig – genom att använda smarta kontrakt precis som Ethereum, men byggt på en lagerbaserad lösning som möjliggör snabba och effektiva valideringar genom blockkedjan.

 2. Akademisk och vetenskaplig utveckling
  Cardano är givetvis inte ensam kryptoplattform om att hålla en hög teknisk och akademisk nivå på sin utveckling, men frågan är om inte just Cardano just nu är den plattform som mest kännetecknas av just det akademiska tänket. Inte minst finns det redan nu ett stort antal ”peer reviewed” (referensgranskade) uppsatser enbart om Cardano och dess valuta ADA.

 3. Decentraliserat, men uppbackat av tunga aktörer
  Precis som Bitcoin eller Ethereum så bygger Cardano på idén om att det inte ska finnas någon bank, eller stat, eller enskild ägare, av kryptovalutan och plattformen den bygger på. Men Cardano är ändå uppbackat av stiftelsen Cardano Foundation, företaget IOHK, och blockkedje-företaget Emurgo. Dessa aktörer kan inte själva bestämma hur Cardano utvecklas, men de garanterar resurser till den tekniska utvecklingen – en trygghet för framtiden.

 4. Bitcoins transaktionshantering och Ethereums smarthet – i olika lager
  Cardanostiftelsen beskriver sin kryptovaluta som byggd på ”tredje generationens blockkedja”. I grunden handlar det helt enkelt om att man har tagit det bästa från Bitcoin och Ethereum och slagit ihop i en kryptoteknologi. Samtidigt gör man en poäng av att avräkningar (settlements) och beräkningar (computations) sker i olika lager, för att maximera prestanda, snabbhet, och säkerhet.


 5. ”Ouroboros” säkrar snabba transaktioner – och klimatet
  Cardanos ”konsensumekanism” (tekniken som säkrar att den rätta transaktionen hamnar på rätt plats) kallas Ourouboros. Den bygger på ”proof of stake”, snarare än Bitcoins ”proof of work” (läs detaljerna längre ner på denna sida). I korthet innebär detta att Cardano kan garantera många fler transaktioner per sekund än vad Bitcoin klarar, vilket ger en mycket miljövänligare kryptovaluta.

 6. Kryptovalutan som är snäll mot klimatet – Charles Hoskinson sade i en intervju med CNBC att hela Cardanonätverket förbrukar ungefär 6 gWh, att jämföra med Bitcoins uppskattade förbrukning på cirka 100 tWh. Notera det alltså rör sig om 6 gigawatt kontra 100 terawatt…

Transaktioner per sekund

En tydlig mätpunkt som kan indikera varför Cardano blivit så populär så snabbt är antalet transaktioner per sekund. Detta är något som kryptovalutor ofta kritiseras för då de sällan klarar av lika många transaktioner som exempelvis de stora betalkortsleverantörerna.

Cardano är idag fortfarande på ungefär samma nivå som många andra kryptovalutor, men med Ourouboros i ryggen och kommande teknikreleasen Hydra tros Cardano kunna komma upp i många tusen transaktioner per sekund, och därmed utan problem konkurrera på samma eller bättre villkor än både banker och kreditkortsföretag.

Etablering i Afrika – kan kryptovalutan platta till klyftorna?

Enligt Världsbanken saknar runt 1,7 miljarder människor tillgång till banktjänster. I ett land som Etiopien har bara ungefär 15% av befolkningen tillgång till Internet.

Cardano etablerar sig på allvar i och med satsningen på skolväsendet i Etiopien.

Här kommer Cardano in i bilden. Via företaget IOHK som ingått ett avtal med Etiopiens regering kommer Cardano användas för att via blockkedjan bland annat mäta och analysera alla skolelevers prestationer.

Planen är att 5 miljoner studenter kommer få ett Cardano-baserat ID som låter 750 000 lärare hjälpa eleverna att nå bättre resultat via applikationer byggda på Cardanos nätverk.

Cardanos Proof of Stake kontra Bitcoins Proof of Work

Två termer som den kryptointresserade ofta stöter på är Proof of stake (som Cardano använder) och Proof of work (som Bitcoin och Ethereum använder). Vad är då skillnaden mellan dessa?

 • Proof of Work betyder att mjukvara på en dator utför kryptografiska beräkningar för att successivt bygga på blockkedjan med nya block. Detta är det som kallas exempelvis Bitcoin mining.
 • Gruvbrytarna tävlar med varandra om varje beräkning och den som blir klar först får en liten belöning i BTC.
 • Det är dessa energislukande beräkningar som sker över hela världen som gjort att Bitcoin ofta kritiseras för sin elförbrukning och för att vara en långsam kryptovaluta.
 • Proof of Work leder också till att bara de med tillgång till billig hårdvara och billig el kan bli effektiva noder i nätverket. Risken finns alltså att Proof of Work-metoden leder till en mindre demokratiskt kryptovaluta när ett mindre antal aktörer i praktiken styr nätverket.
 • Bristerna med Proof of work har lett till att även Ethereum så småningom kommer gå över till Proof of Stake.

Därför är Proof of Stake mer effektivt

Vad är då alternativet som Cardano bygger på; Proof of Stake?

 • Proof of Stake ersätter ”gruvarbetet” med att den som vill ha ett block validerat istället ”satsar” ett värde på den del av blockkedjan som ska valideras.
 • Alla som vill vara med och validera block satsar exempelvis Cardanos valuta ADA i en särskild kryptoplånbok.
 • En vinnare bland de som satsat utses, denna vinner sedan transaktionsavgiften för det valdierade blocket i fråga.
 • Chansen att vinna är relaterad till hur stor andel av den totala potten du satsat. Har du satsat 10% av potten har du 10% chans att vinna.
 • Kryptografiska beräkningar utförs fortfarande, men bara av den utsedda vinnaren.
 • Den stora skillnaden mellan Proof of Work och Proof of Stake är alltså att bara en aktör utför arbetet i Proof of Stake, medan mängder av aktörer utför samma beräkning i Proof of Work-nätverk.

Orosmoln på horisonten

Finns det då inget negativt att säga om Cardano och ADA? Jodå, några risker är tydliga även om det framtida utfallet (som alltid, med kryptovalutor) så klart är okänt:

 • Låg utvecklingstakt. Kan fokuset på robust vetenskapligt arbete i förlängningen göra att andra kryptovalutaplattformar hinner gå snabbare fram med sina tekniska framsteg?
 • Kanske blir Cardano då mest bara en teoretisk övning snarare än en praktisk kryptovaluta.
 • Den snabba värdeökningen för ADA gör att det med all sannolikhet kommer en backlash där priset sjunker kraftigt. För ovana kryptoinvesterare kan detta vara skrämmande.

Med det sagt så är det utan tvekan så att Cardano och ADA lyckats karva ut en unik position i kryptovalutornas ekosystem. Med ett fokus på säkerhet, skalbarhet och miljövänlighet utmanar man på allvar de etablerade kryptovalutorna.

Köpa Cardano?

Har du bestämt dig för att investera i detta mycket spännande ”alt-coin” är processen enkel.

Behöver du en grundkurs rekommenderar vi att du läser guiden Så köper du kryptovaluta.

Annars är det bara att välja valfri seriös kryptovalutabörs och börja handla. Som alltid gäller stalltipset att vara försiktig med dina investeringar, och komma ihåg att kryptovalutor har varit en extremt god investering de senaste åren men att inga garantier finns.

Namnets ursprung, och vem är ”ADA”?

Cardanos namn är taget från Gerolamo Cardano, en italiensk renässansmatematiker. Han var talangfull på många sätt, men en i sammanhanget intressant uppfinning var den kryptografiska metoden ”Cardan grille”. Den lät någon skriva krypterade meddelanden som bara den med korrekt deschiffreringsnyckel kunde läsa.

ADA, alltså själva valutan, är döpt efter Ada Lovelace. Hon var matematiker i 1800-talets England och var delaktig i att skapa den första programmerbara datorn – ”the analytical engine”.

Nästa steg

Nu när du fått en grundkoll på Cardano är det dags att ta nästa steg:

Så gör du för att köpa Cardano eller annan kryptovaluta

Lista över de stora kryptovalutorna

Så fungerar en kryptovaluta – nybörjarguide

Exit mobile version