Bitcoin och elförbrukning – hur ligger det egentligen till?

I takt med att Bitcoin stiger i värde och omfamnas av allt fler etablerade aktörer riktas allt mer kritk mot Bitcoins elförbrukning. Kan Bitcoin växa hållbart utan negativ miljöpåverkan?

Elförbrukning för Bitcoin och andra transaktionsmedel

Denna tabell visar elförbrukning för Bitcoin, VISA, Mastercard och en rad andra kryptovalutor. Datan har tagits fram av CNBC-journalisten Joumanna Bercetche (via Twitter).

Valuta / MediumkWh / transaktion
Ripple0.00001133
Visa (amerikanska dollar)0.00649
Mastercard (amerikanska dollar)0.00649
Facebook Libra0.00649
Kontanter (Euro, per tryckt sedel)0.08
Dash1.517
Litecoin18.522
Bitcoin Cash18.957
Ethereum20.294
Bitcoin118
Datakällor: Stanford University, Stockholms Universitet, Economist, Coindesk, Deutsche Bank.

Tittar vi på denna tabell är det tydligt att Bitcoin är värst i klassen i elförbrukning per transaktion, medan andra populära kryptovalutor som Ethereum och Litecoin inte är mycket bättre.

Men mycket kritik har riktats mot denna typ av förenklade beräkningar. Låt oss titta närmare på vad vi egentligen jämför när vi tittar på energiförbrukningen för olika finansiella instrument.

All elektricitet är inte lika – Bitcoin driver förnybara energikällor framåt

Processen som drar den stora delen av elförbrukningen är brytning av Bitcoin, ”Bitcoin mining”. Specialiserade datorer i stor skala utför mängder av beräkningar för att bekräfta transaktioner och lägga till dem i blockkedjan. Detta belönas med Bitcoin, vilket är moroten som gör det värt att utföra Bitcoin mining.

Idag är det i praktiken bara den som kan utföra Bitcoin mining i stor skala till låga elpriser som kan gå plus på affären. Bitcoin mining fungerar därför bara där förnybara energikällor bidrar till ett energiöverskott som leder till låga elpriser.

4 av 5 Bitcoin miners använder förnybar energi

Hela 78% av de som ”bryter” kryptovalutor använder förnybara energikällor som en del av sin energimix. Totalt 39% av elen som förbrukas i samband med brytning av Bitcoin, Ethereum och liknande kryptovalutor kommer från förnybar el, där vattenkraft är den ledande energikällan. (källa: University of Cambridge, Global Cryptoasset Benchmarking Study).

Det är alltså inte nödvändigtvis samma kilowattimmar som jämförs mellan Bitcoin och exempelvis tryckandet av kontanter. Bitcoin kan istället dra nytta av ett överskott som annars skulle gå förlorat, eftersom endast de allra lägsta elpriserna är intressanta.

”Transaktioner” är inte ett bra mått för jämförelser

Tabellen ovanför och liknande jämförelser utgår oftast från att försöka isolera just energiförbrukning per transaktion. I Bitcoins fall är det Bitcoin-brytningen som kräver merparten av elektriciteten, som i sin tur möjliggör Bitcoin-användare att genomföra transaktioner. Så transaktionen i sig är inte det som drar el.

Bitcoin är ett eget valutasystem som inte förlitar sig på något utanför systemet. Energiförbrukningen representerar ett helt ekonomiskt system ”från ax till limpa”.

Kryptovalutor kontra det etablerade valutasystemet

VISA och mastercard å andra sidan kan sägas ha väldigt låg kWh-kostnad per transaktion om man isolerar bara deras lilla del av valutakedjan. Men de är bara en liten del av det system som krävs för att kunna genomföra en transaktion. Räkna istället in elförbrukningen för:

  • Hela det internationella banksystemet.
  • Alla underliggande teknologier som krävs för att en VISA- eller Mastercard-transaktion ska fungera (SWIFT, kortterminaler, företagskontor, med mycket mera).
  • De politiska och militära system som krävs för att garantera betalningar med traditionella valutor.
  • Den starkaste valutan, amerikanska dollar, baserar sig indirekt på olja (se: petrodollar) som ju som bekant inte kan betraktas som en grön energikälla.

Så det är alltså själva jämförelsen som haltar – det går inte att bryta loss enbart transaktionen som mätpunkt. Det är hela det ekosystem som krävs för att en valuta ska fungera som behöver jämföras.

Den typen av jämförelser existerar inte idag, men lär bli allt mer aktuella i takt med att Bitcoin går från ”knäpp sak för tekniknördar” till ”etablerat medium för att lagra värde”.

Där Bitcoin är lätt att analysera tack vare sin transparenta natur är det betydligt svårare att få konkreta siffror på de etablerade valutornas klimatavtryck eftersom de rymmer så många olika aktörer och system som måste samverka för att kunna möjliggöra betalningar.

Storleken på transaktionerna

En annan faktor som drastiskt påverkar jämförelserna mellan exempelvis Bitcoin och VISA är storleken på transaktionerna.

Isolerar du varje transaktion och delar med den totala energiförbrukningen så förbrukar Bitcoin solklart mer el. Men tittar du istället på det totala värdet på transaktionerna blir bilden en helt annan.

Tittar vi på det fjärde kvartalet 2020 så låg VISAS genomsnittliga transaktion på strax över 46 dollar (cirka 380 kr) (källa: VISA).

För samma period var den genomsnittliga Bitcointransaktionen 15 719 dollar (cirka 130 000 kr). Eftersom Bitcoin i sig används som ett sätt att lagra stora värden och att investera i har också en del av transaktionerna varit enormt stora, på många miljarder kronor. Det krävs många VISA-transaktioner för att komma upp i en enskild Bitcoin-transaktion på över 1 miljard dollar.

Transaktionsvärde per kWh el för Bitcoin

Bitcoin överför alltså motsvarande cirka 75 dollar för varje kWh i elförbrukning. Denna typ av jämförelser blir antagligen betydligt mer rättvisa om syftet är att se om kryptovalutor eller exempelvis VISA och Mastercard förbrukar mest el. Men även här krävs att skillnaden görs mellan ett eget valutasystem (Bitcoin) och en liten kugge i det stora traditionella valutasystemet (VISA och Mastercard).

Transaktionsvärde per kWh för Bitcoin. Källa: @blockbain

Så, är Bitcoin en klimatbov eller en klimaträddare?

Det mest ärliga svaret är att vi vet för lite om framför allt det traditionella valutasystemet för att kunna göra en jämförelse som verkligen betyder något.

Men den som vill hävda att Bitcoins elförbrukning är ett stort problem behöver först ta fram och jämföra hela den klimatpåverkan Bitcoins konkurrenter har.

Utan en sådan jämförelse kan vi tillsvidare konstatera följande:

  • Bitcoin eller andra ryptovalutor möjliggör hela den teknikkedja som krävs för att kunna genomföra transaktioner.
  • En svensk krona, amerikansk dollar eller ett Mastercard kräver betydligt mer omfattande infrastruktur för att fungera – detta systems totala elförbrukning är vad som bör jämföras med Bitcoin.
  • Typen av el som används har stor påverkan – grön el till låga priser används i allt högre utsträckning av Bitcoins nätverk.

Frågan lär forsätta debatteras och på Kryptoguide.se följer vi utvecklingen med spänning.

Mer läsning:

Risker med Bitcoin – vanliga frågor och svar

Vad är en kryptovaluta?

Vad är en Bitcoin-plånbok?

Exit mobile version