Ethereum, smarta kontrakt

Smarta kontrakt – Ethereums stora fördel

Ethereums “smarta kontrakt” (“smart contracts” på engelska) har blivit tekniken som många menar är kryptovalutornas stora potential för framtiden.

Så här fungerar kontrakten som utnyttjar kryptovalutatekniken för att göra mycket mer än att bara vara en ny form av pengar.

Ethereums smarta kontrakt för nybörjare – så funkar det

Så här funkar de smarta kontrakten på Ethereums plattform.

1. Kontrakt som aktiveras vid uppfyllande av ett villkor

En kontrakt är som bekant helt enkelt en överenskommelse mellan två eller fler personer eller instanser. I detta sammanhang är “kontraktet” i praktiken ett specialiserat datorprogram vars syfte är att hantera villkor och transaktioner av någon digital tillgång.

Det smarta då? Jo, det Ethereums smarta kontrakt gör är att på förhand bestämma ett eller fler villkor som när de uppfylls gör att kontraktet “triggas” (aktiveras) – och därmed börjar att gälla.

2. Blockkedjan säkrar kontrakten

Nästa fördel gentemot exempelvis ett kontrakt som ligger i förvaringsboxen hos en jurist, är att blockkedjan hela tiden är aktiv och igång. Det är här kontraktet säkras, i det decentralicerade Ethereum-nätverket.

Ingen enskild utan alla användare tillsammans utgör kontraktets säkerhet. Ett smart kontrakt kan inte redigeras av en obehörig, och det kommer inte försvinna från Ethereum-molnet.

3. Kontraktsbrott, ett minne blott

Med all sannolikhet innebär detta att oron för om en annan part ska uppfylla sin del av ett avtal eller inte nu kan försvinna. Kontraktet får effekt så fort villkoren är uppfyllda. Det är alltså inte någon som manuellt behöver utföra en betalning eller liknande, utan detta är redan förutbestämt via det smarta kontraktet. 

Kontraktet kan heller inte redigeras av någon obehörig i efterhand eftersom det skyddas av hela det decentraliserade nätverket – betydligt säkrare än ett papper i någons skrivbordslåda eller på någon enskild hårddisk!

Man kan alltså säga att de smarta kontrakten skär bort både den mänskliga faktorn och onödiga mellanhänder. Allt som krävs är en applikation som hanterar det avtal du vill ingå med någon, och att den applikationen bygger på Ethereum-plattformen.

Konkret exempel: Ethereum-kontrakt vid köp av hus

Nu går vi från teori till (möjlig) praktisk nytta; köp av ett hus.

Idag sker nästan alla husköp med hjälp av tre parter – köpare, säljare och mäklaren emellan de båda. Från sidan av dessa parter kommer sedan banker, försäkringsbolag, besiktningsmän, och andra som möjliggör affären.

Här är det mycket sannolikt att vi inom en ganska snar framtid kommer se tjänster som bygger på Ethereums kontrakt, vilket skulle förenkla processen avsevärt.

Steg för steg för ett husköp via Ethereum

Så här skulle ett husköp kunna fungera i den fiktiva applikationen “ETH HUS”:

 1. Anna hittar ett hus till salu, hon lägger ett bud via applikationen “ETH HUS”.
 2. Huset ägs av Martin, som nås av Annas bud.
 3. Martin skapar ett smart kontrakt i applikationen “ETH HUS”.
 4. Kontraktet innehåller ett villkor – köpeskillingen för huset på 250 ETH ska föras över till Martins kryptoplånbok.
 5. När villkoret är uppfylls hanterar “ETH HUS” allt det som en mäklare normalt gör.
 6. Eftersom transaktionen och kontraktet godkänns av blockkedjan behövs varken mäklare eller bank blandas in.
 7. Anna för över 250 ETH, det smarta kontraktet verifierar både att Anna har detta belopp och att det når Martin.
 8. Kontraktet aktiveras, och allt “pappersarbete” inklusive hantering av skatter och avgifter utförs av den smarta applikationen.
 9. Husköpet är nu genomfört!

Kontraktet skulle självklart kunna innehålla fler villkor enligt de båda parternas önskemål, exempelvis en godkänd besiktning där besiktningsmannen också utnyttjar samma applikation som köparen och säljaren för att ange att villkoret är uppfyllt.

Fler användningsområden för blockkedjans applikationer

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för hur smarta kontrakt på Ethereums blockkedja kan användas. Så fort någon form av överenskommelse behöver ingås mellan två parter skulle Ethereums plattform kunna ha en viktig roll att spela.

Smarta kontrakt skulle kunna hantera:

 • E-handelsköp, där varan skickas efter att betalningen gjorts. Här skärs mellanledet betalningsleverantör(er) bor.
 • Verifiering av e-post, ett sätt att säkra att kommunikation kommer fram.
 • Alla större köp; bil, båt, fastigheter, med mera, där köpare och säljare vill ha en trygghet via ett smart kontrakt.
 • Banksystem som skulle kunna slå ihop otroligt många IT-system och istället bygga säkerheten på blockkedjan och smart contracts.

Kort sagt – alla former av transaktioner, av pengar eller andra digitala tillgångar, kan regleras med hjälp av ett smart kontrakt. Här är Ethereum utan tvekan i framkant när det gäller kryptovalutornas framtida potential.

Mer läsning:

Guide till blockkedjan

Hur funkar en kryptovaluta

Ethereum.org (extern länk)

Exit mobile version